เชื่อมโยง Windows Live บนบริการ Social Updates

ตอนนี้ไม่ว่าจะใช้ Social Network ใด ก็เชื่อมโยงเข้ากันหมด ไม่ว่าจะเป็น FourSquare check-in ลงมาไว้บน Twitter, Facebook สำหรับใครที่ทำ Blog อย่าง WordPress เหมือนผม ลองติดตั้ง Windows Live Writer เอาไว้ update Blog ของเรา ก็จะมีให้ตั้งค่าบริการ Connect the…

%d bloggers like this: