ปัจจัยและสถิติการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยจาก Truehits ที่นักการตลาดควรรู้

เรียบเรียงโดย @yokekung

ผมได้มีโอกาสไปร่วมงานประกาศผล Truehits.net web Award 2010 ของทาง Internet Research Innovation Center โดย ดร. ปิยะ ตัณฑวิเชียร Chief Technology Officer of Internet Innovation Research Center Co.,Ltd. ทำให้เราได้มองเห็นภาพในการใช้งานอินเทอร์เน็ตของคนไทย ณ ปัจจุบัน โดยดูจากปี 2010 หรือ 2553 ที่คนไทยมีอัตราการใช้เว็ปไซต์ต่างประเทศมากขึ้น รวมไปถึงพฤติกรรมของคนไทย ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตบราวเซอร์มากขึ้น โดยมีการติดตั้ง Browser มากกว่า 1 ตัว

Continue reading “ปัจจัยและสถิติการใช้บริการอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยจาก Truehits ที่นักการตลาดควรรู้”