[PRNews] HTC ชวนร่วมสนุกกับกิจกรรม One Shot, One Style ลุ้น HTC One X 2 รางวัล

ข่าวประชาสัมพันธ์

มีข่าวดีมาบอก สำหรับคนที่สนใจร่วมสนุกกับกิจกรรมดีๆ จาก HTC ในโครงการ One Shot, One Style ผ่านสื่อออนไลน์ ลุ้นรับรางวัล HTC One X 2 รางวัล

Continue reading “[PRNews] HTC ชวนร่วมสนุกกับกิจกรรม One Shot, One Style ลุ้น HTC One X 2 รางวัล”