Yokekung World

รีวิวมือถือ เล่าเรื่องไอทีในชีวิตประจำวัน เทคโนโลยีที่ทำให้ชีวิตง่ายขึ้น

Tag: Mi Smart Speaker ลำโพงสั่งงานด้วยเสียง

Mi Smart Speaker ลำโพงอัจฉริยะ มาพร้อม Google Assistant คล้าย Google Nest Mini

ปีนี้ หลายๆคน เริ่มรู้จัก ลำโพงอัจฉริยะ กันเยอะขึ้น บางคนอาจะรู้จักจาก Google Nest Mini โดย Xiaomi เปิดตัวลำโพงอัจฉริยะ “Mi Smart Speaker”

%d bloggers like this: