Tag: โรมมิ่ง สิงคโปร์ 99 บาท

May 20, 2017 0

(Tips) เรื่องน่ารู้ของการโรมมิ่งสุดประหยัด แบบไม่ให้เจ็บตัว

By yokekung

ผู้เขียนได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศหลายครั้ง และได้มีโอกาสโรมมิ่งหลายครั้ง โดยได้สอบถามพนักงานในเรื่องของการโรมมิ่ง เพราะมือใหม่มากๆ เมื่อก่อนใช้ซิมแบบซื้อที่ต่างประเทศเอา ก็เลยอยากแบ่งปันทิปส์ในการโรมมิ่งครับ