มองภาพรวมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของ 3 โอเปอร์เรเตอร์ในไทย ไตรมาสแรกของปี 2021 ผ่าน Opensignal

ปกติแล้ว เรามักจะเห็นเครื่องมือวัดความเร็วอินเทอร์เน็ต 3 ตัวหลักๆ คือ Ookla เป็นบริการ Speed Test ซึ่งวัดจากผู้ใช้งาน และ nPerf ซึ่งวัดค่าการใช้งานอินเทอร์เน็ตในด้านต่างๆ รวมไปถึง Speed Test การดาวน์โหลด อัปโหลด การดูวีดีโอ สตริมมิ่ง โดยวัดจากผู้ใช้งานเช่นกัน นอกจากนี้ยังมีอีกเครื่องมือ คือ Opensignal ซึ่งเป็นเครื่องมือที่ไม่ได้วัดจาก Speed Test แต่เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการใช้งานอุปกรณ์กว่า 100 ล้านเครื่องทั่วโลก โดยมาจากผู้ใช้สมาร์ทโฟนจริง รายงานจากประสบการณ์การใช้งานเครือข่ายจริง โดยข้อมูลที่เก็บรวบรวม ได้มาจากการทดสอบอัตโนมัติที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง ดังนั้นจึงสะท้อนคุณภาพการให้บริการของผู้ให้บริการโดยตรง ไม่ได้มาจากผู้ใช้กด Speed Test อ้างอิง

Continue reading “มองภาพรวมการใช้งานอินเทอร์เน็ตของ 3 โอเปอร์เรเตอร์ในไทย ไตรมาสแรกของปี 2021 ผ่าน Opensignal”