Yokekung World

บอกต่อเล่าเรื่อง ไอที มือถือ 4G การตลาด หางาน การเลี้ยงลูก และครอบครัว

Tag: Galaxy Watch Active 2

รู้จักกันมากขึ้น กับ Samsung Galaxy Note 10 Series สมาร์ทโฟนของกลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ (New Work Tribe)

การเปิดตัวของ Samsung Galaxy Note 10 ทาง Samsung บอกว่า สมาร์ทโฟนรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เหล่า “New Work Tribe” หรือกลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ในยุคนี้ ซึ่งเมื่อก่อน เราคุยกันเรื่อง

757 total views, 3 views today