Yokekung World

บอกต่อเล่าเรื่อง ไอที มือถือ 4G การตลาด หางาน การเลี้ยงลูก และครอบครัว

Tag: Galaxy Book S

รู้จักกันมากขึ้น กับ Samsung Galaxy Note 10 Series สมาร์ทโฟนของกลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ (New Work Tribe)

การเปิดตัวของ Samsung Galaxy Note 10 ทาง Samsung บอกว่า สมาร์ทโฟนรุ่นนี้ถูกออกแบบมาเพื่อตอบโจทย์เหล่า “New Work Tribe” หรือกลุ่มคนทำงานรุ่นใหม่ในยุคนี้ ซึ่งเมื่อก่อน เราคุยกันเรื่อง

757 total views, no views today