ได้มีโอกาส ใช้งาน Wiko Ridge FAB 4G ในช่วงเวลา 3 สัปดาห์ กับการใช้งาน 4G ถ่ายภาพ เล่น LINE, Facebook, Email ใช้ทำงาน โดย คำว่า FAB มาจากคำพ้องเสียงของ Phablet (Phone + Tablet) เพราะ Ridge FAB