“เขียนอะไรดี” ข้อคิดที่ได้จากงาน Blogger’s Bootcamp by CP All รุ่นที่ 1 (สัปดาห์ที่ 1)

ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม Blogger’s Bootcamp ซึ่งจัดโดย CP ALL ร่วมกับสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (TWA) และสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ (PIM) เป็นโครงการ CSR ที่ CP ALL จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการศึกษาของคนไทย โดยก่อนหน้านี้ ทาง CP ALL เชิดชูนักเขียน (หนังสือ) โดยการจัดงาน 7BookAwards แต่เมื่อถึงยุคออนไลน์ ก็ได้เชิดชูนักเขียนออนไลน์ ที่เรียกว่า Blogger คนเขียน Blog คนเล่าเรื่องออนไลน์ เพื่อสร้างสรรค์ Content ทีมีคุณภาพสู่สังคมไทย และนำไปสู่การต่อยอดการเรียนรู้ของคนไทย เพื่อการพัฒนาความรู้

Continue reading http://“เขียนอะไรดี”%20ข้อคิดที่ได้จากงาน%20Blogger’s%20Bootcamp%20by%20CP%20All%20รุ่นที่%201 (สัปดาห์ที่%201)

คิดถุ๊ง คิดถุง ซื้อของชิ้นเล็ก ไม่รับถุงพลาสติก

เคยได้ยินโครงการ คิดถุ๊ง คิดถุง ของเซเว่น จาก CP นานแล้ว เป็นโครงการน่ารักดีครับ ชวนเรางดรับถุงพลาสติก เท่าที่ดู เซเว่นเองก็พยายามลดการให้ถุงพลาสติกพร่ำเพร่อ ใส่ของรวมกันในถุง สำหรับผมถ้าเอาเป้ เอากระเป๋าไปก็มักจะใส่ถุงพลาสติก ของชิ้นเล็ก ซื้อของไม่เกิน 5 ชิ้น ถ้าพอถือได้ผมก็ไม่รับถุงพลาสติก เห็นโฆษณาบนรถไฟฟ้า น่ารักดีครับ

Continue reading http://คิดถุ๊ง%20คิดถุง%20ซื้อของชิ้นเล็ก%20ไม่รับถุงพลาสติก