career HR Human Resources

ชวนเด็กจบใหม่ สมัครโครงการ Adecco Potential Recruitment Consultant (PRC) ก้าวสู่การเป็น Recruiter มืออาชีพ

โอกาสสำหรับเด็กจบใหม่ กับโครงการพิเศษที่จะปั้นน้อง ๆ ก้าวสู่การเป็นมืออาชีพด้าน Recruitment ใน 1 ปี โดย Adecco มอบโอกาสให้น้องๆ ได้ร่วมเรียนรู้ผ่านการทำงานจริง พร้อมโอกาสเติบโตอย่างมั่นคงในองค์กรผู้นำด้าน HR ระดับโลก 13,764 total views, 1 views today

13,764 total views, 1 views today

Advertotial career HR Human Resources

สรุปเนื้อหา สัมมนาสร้างแรงบันดาลใจในสายอาชีพ จากงาน กะเทาะเปลือก เด็กจบใหม่ ครั้งที่ 2

เชื่อไหมว่า 30 เมษายน ของทุกปี Adecco กว่า 50 ประเทศทั่วโลก พร้อมใจกันจัดงานช่วยบัณฑิตจบใหม่ให้พร้อมก้าวสู่โลกของการทำงาน เป็น CSR ช่วยสังคมในยามเศรษฐกิจตกต่ำ งานกะเทาะเปลือกเด็กจบใหม่ ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเพื่อช่วยแนะนำ แนะแนวให้เด็กจบใหม่ได้รู้ศักยภาพในการทำงาน ความสนใจ ความถนัดของตนเอง รู้ว่าตัวเองชอบอะไร มีที่มาจากปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาการว่างงานของประเทศสเปน ทำให้ Adecco กว่า 50 ประเทศทั่วโลก ยึดเอาวันที่ 30 เมษายน เป็นวันที่รณรงค์แนะนำการค้นหางานสำหรับเด็กจบใหม่ เพื่อให้เด็กจบใหม่มีงานทำ ดังนั้น Adecco ทั่วโลกต่างจัดกิจกรรมในวันที่ 30 เมษายนอย่างพร้อมเพรียงกันนั่นเอง