Yokekung World

บอกต่อเล่าเรื่อง ไอที มือถือ 4G การตลาด หางาน การเลี้ยงลูก และครอบครัว

Tag: ​ Adecco

ขอแสดงความยินดีกับ คุณณัฐภาส เนื่องเจริญ ผู้ชนะโครงการ CEO for One Month ประจำประเทศไทย ปี 2018

Adecco ประเทศไทย ขอแสดงความยินดีกับ คุณณัฐภาส เนื่องเจริญ ว่า​ที่​บัณฑิต​จาก​คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬา​ลงกรณ์​ม​หาวิทยาลัย​ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ชนะโครงการ CEO for One Month ประจำประเทศไทย ประจำปี 2018

[ผลสำรวจ] หัวหน้าแบบไหน ที่ลูกน้องคนไทยอยากทำงานให้

Adecco ประเทศไทย จัดทำการสำรวจเรื่อง “หัวหน้าแบบไหนที่ลูกน้องคนไทยอยากทำงานให้”กับพนักงานคนไทยจำนวน 2,076 คน โดยแบ่งออกเป็น 4 Generation ในหลายธุรกิจ และระดับชั้นของตำแหน่งงานที่แตกต่างกัน ซึ่งเราเคยเขียนแนะนำไปในบล็อกตอนที่แล้ว

สรุปเนื้อหา สัมมนาสร้างแรงบันดาลใจในสายอาชีพ จากงาน กะเทาะเปลือก เด็กจบใหม่ ครั้งที่ 2

เชื่อไหมว่า 30 เมษายน ของทุกปี Adecco กว่า 50 ประเทศทั่วโลก พร้อมใจกันจัดงานช่วยบัณฑิตจบใหม่ให้พร้อมก้าวสู่โลกของการทำงาน เป็น CSR ช่วยสังคมในยามเศรษฐกิจตกต่ำ งานกะเทาะเปลือกเด็กจบใหม่ ครั้งที่ 2