Yokekung World

บอกต่อเล่าเรื่อง ไอที มือถือ 4G การตลาด หางาน การเลี้ยงลูก และครอบครัว

Tag: บัญชีเงินฝาก มีประกัน

TMB Savings Care บัญชีเงินออมที่มาพร้อมประกันภัยอุบัติเหตุ โดยไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกัน

หลายปีก่อน ผมเคยเขียนรีวิว บัญชีเงินฝากแทนความห่วงใย แต่วันนี้ (2562) TMB มีบริการ บัญชีเพื่อออม ที่มอบความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุ 20 เท่าของเงินฝากในบัญชี หรือสูงสุด 3 ล้านบาท ฟรี