TMB Savings Care บัญชีเงินออมที่มาพร้อมประกันภัยอุบัติเหตุ โดยไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกัน

yokekung

หลายปีก่อน ผมเคยเขียนรีวิว บัญชีเงินฝากแทนความห่วงใย แต่วันนี้ (2562) TMB มีบริการ บัญชีเพื่อออม ที่มอบความคุ้มครองจากประกันอุบัติเหตุ 20 เท่าของเงินฝากในบัญชี หรือสูงสุด 3 ล้านบาท ฟรี แบบไม่ต้องเสียเงินจ่ายค่าประกันเพิ่ม