Gig Woker การทำงานในลักษณะเป็นครั้งคราวของคนรุ่นใหม่ ทำงานชั่วคราวพอ ไม่ขอทำงานประจำ

จากอดีต ที่เราตั้งใจเรียน ทำงานประจำ มีความมั่นคง หวังจะได้เป็นเจ้าคนนายคน แต่ล่าสุด กระแสการทำงานแบบชั่วคราว ในที่นี้หมายถึง การทำงานแบบสัญญาจ้างระยะสั้น ได้รับความนิยมมากขึ้นในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เด็กจบใหม่

Continue reading http://Gig%20Woker%20การทำงานในลักษณะเป็นครั้งคราวของคนรุ่นใหม่%20ทำงานชั่วคราวพอ%20ไม่ขอทำงานประจำ

บอกเล่าชีวิต @yokekung ครึ่งปีแรก 2555

วันนี้ 1 กรกฏาคม วันครึ่งปี พอดีได้เห็น tweet ของ @goople ว่า ครึ่งปี คุณทำอะไรสำเร็จตามเป้าหรือยัง ผมก็เลยอยากจะรวบรวม ชีวิตในครึ่งปีแรกที่ผ่านมาให้ได้ติดตามกัน (เรื่องที่เกี่ยวข้อง บอกเล่าชีวิตในไตรมาสแรก)

Continue reading http://บอกเล่าชีวิต%20@yokekung%20ครึ่งปีแรก%202555