คู่มือฐานเงินเดือน ประจำปี 2561 Adecco Thailand Salary Guide 2018

กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทยจัดทำ “คู่มือฐานเงินเดือน ประจำปี 2561” ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเงินเดือน โดยรวบรวมข้อมูลจริงจากลูกค้าของอเด็คโก้ในปีที่ผ่านมา แสดงข้อมูลฐานเงินเดือนในตำแหน่งงานต่าง ๆ ของแต่ละสายอาชีพ
งานไหนน่าสนใจ รวบรวมไว้ เช่น งานในสำนักงาน สายอุตสาหกรรม สายวิศวกรรมและเทคนิค สายเทคโนโลยีสารสนเทศ สายที่ใช้ภาษาญี่ปุ่น และตำแหน่งงานสำหรับคนญี่ปุ่นที่ทำงานในประเทศไทย ตั้งแต่ตำแหน่งระดับต้น ระดับกลาง จนถึงตำแหน่งบริหารระดับสูง

คู่มือฐานเงินเดือนประจำปี 2561

ดูรายละเอียดได้ที่ https://adecco.co.th/salary-guide

yokekung

Blogger ไอที แต่งงานแล้ว มีลูกสาว 1 คน สนใจมือถือ สมาร์ทโฟน การตลาดออนไลน์ ทำงานบริษัทโทรคมนาคมสื่อสาร ชอบ Social Media อยู่กับโลกสังคมออนไลน์ 20 ชั่วโมงต่อวัน ปัจจุบัน เป็น Content Editor เว็บไซต์ ADSLThailand.com, เขียนบทความให้เว็บ Thaiware Review / Thaiware Tips ติดตามได้ที่ Twitter Facebook Instagram molome ทุกบริการใช้ชื่อ yokekung

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.