career HR Human Resources Working Tips

“จบใหม่ ก็เป็น CEO ได้” อยากให้เปิดใจ ลองวัดใจ กับการเป็น CEO กับ Adecco Thailand​ 1 เดือนเต็ม

กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ ผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจรชั้นนำระดับโลก ได้เปิดตัวโปรแกรม  ‘CEO for One Month – ภารกิจพิชิตฝันสู่ซีอีโอ’ ปีที่ 4 ซึ่งเป็นส่วหนึ่งโครงการ Way to Work ของ กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ทั่วโลก รับสมัครถึง 21 มีนาคมนี้

ปีนี้ เป็นปีที่ 4 ของโปรแกรม ‘CEO for One Month – ภารกิจพิชิตฝันสู่ซีอีโอ’ ปี 2016 ที่ผ่านมา มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการมากกว่า 54,000 คน และในปีนี้ จะเปิดโอกาสให้เด็กรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นจากทั่วโลกจำนวน 53 คน ได้มีโอกาสร่วมทำงานจริงอย่างใกล้ชิดกับทีมผู้บริหารของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ในแต่ละประเทศ สำหรับประเทศไทย ตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงเปิดรับสมัคร ค้นหาเด็กเก่งมีศักยภาพเข้ามาเป็น CEO for One Month ประจำประเทศไทย เพื่อร่วมเรียนรู้และทำงานอย่างใกล้ชิดกับ คุณธิดารัตน์ กาญจนวัฒน์ ผู้อำนวยการส่วนภูมิภาค – ไทยและเวียดนาม กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ประเทศไทย พร้อมรับโอกาสสุดพิเศษเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าคัดเลือกเป็น Global CEO for One Month ทำงานร่วมกับ Alain Dehaze ผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ เป็นเวลา 1 เดือน โครงการนี้จะช่วยเพิ่มศักยภาพให้กับเด็กรุ่นใหม่ที่มากความสามารถให้นายจ้างที่ไหนก็อยากได้ตัว และเสริมสร้างทักษะความสามารถในสายอาชีพผ่านการฝึกอบรมแบบทำงานจริง (Work-based training)

โครงการ CEO for One Month ภารกิจพิชิตฝันสู่ซีอีโอ “อเด็คโก้” ปีที่ 4 จุดประกายให้เด็กรุ่นใหม่ที่มากความสามารถให้มีโอกาสทำงานจริงร่วมกับซีอีโอฝึกฝนทักษะในการทำงานและความเป็นผู้นำที่องค์กรที่ไหนก็อยากได้ตัว นับเป็นโอกาสสำหรับผู้มองหางานที่มีศักยภาพในการทำงานจริงร่วมกับซีอีโอของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้จาก 49 ประเทศเป็นปีที่ 4 เพื่อเรียนรู้แนวคิด วิธีการทำงานที่มีค่า และฝึกฝนทักษะในการทำงานและความเป็นผู้นำเพื่อก้าวกระโดดสู่สายอาชีพที่มุ่งหวัง

จากข้อมูลขององค์การแรงงานระหว่างประเทศของสหประชาชาติได้แสดงให้เห็นว่า มีคนหนุ่มสาวที่ตกอยู่ในสภาวะว่างงานจำนวนมากถึง 71 ล้านคนเมื่อปี 2016 ในขณะที่การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 4 (ยุคการต่อยอดและผสมผสานของเทคโนโลยีหลายด้านที่ได้เกิดขึ้นในการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 3 – เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมผสมผสานกันจนเกิดเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ IT- เพื่อรับใช้มนุษย์ได้กว้างขวางยิ่งขึ้น) ได้ทำให้เกิดงานใหม่ๆที่ต้องใช้ทักษะและทัศนคติใหม่ๆในการทำงานที่มีคนเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่มี นายจ้างเองก็มีความผิดหวังกับความล้มเหลวของระบบการศึกษาแบบดั้งเดิมในการสอนทักษะที่จำเป็นสำหรับการทำงาน พวกเขากำลังเรียกร้องให้มีการเพิ่มทักษะด้านการทำงานโครงการและทักษะความสามารถในการทำงานร่วมกับคนอื่นๆให้มากขึ้น ดัชนีชี้วัดความสามารถในการแข่งขันการผลิต ดึงดูด และรักษาคนเก่งทั่วโลก ปี 2017 (GTCI – The Global Talent Competitiveness Index 2017) ซึ่งเป็นรายงานการเปรียบเทียบประจำปีที่วัดความสามารถในการแข่งขันสำหรับการผลิต ดึงดูด และรักษาคนเก่งของแต่ละประเทศ ที่จัดทำโดย INSEAD (Institut Européen d’Administration des Affaires ) มหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจระหว่างประเทศ ร่วมกับกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ ได้แสดงให้เห็นว่าประเทศชั้นนำต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น สวิตเซอร์แลนด์ สิงคโปร์ และกลุ่มประเทศนอร์ดิก ต่างประสบความสำเร็จในการแก้ปัญหาการว่างงานของเยาวชนของประเทศตนได้เป็นอย่างดี ซึ่งส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากระบบการศึกษาที่เน้นส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงและการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นพัฒนาผู้เรียนให้คิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาได้ (project-based learning) รวมถึงให้โอกาสการฝึกอบรมเรียนรู้ในรูปแบบของการลงมือปฏิบัติจริง (work-based training) เช่น การฝึกงาน เป็นต้น

“โครงการ Way to Work  ถือเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนของวัตถุประสงค์ของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ ในการเปิดโอกาสให้คนหนุ่มสาวมากความสามารถได้รับโอกาสและเจริญเติบโตผ่านการทำงาน โปรแกรม CEO for One Month หรือ ภารกิจพิชิตฝันสู่ซีอีโอของอเด็คโก้ พุ่งเป้าไปยังหนุ่มสาวรุ่นใหม่ไฟแรง ให้พวกเขาได้สัมผัสโอกาสที่พิเศษไม่เหมือนใคร ซึ่งจะช่วยทำให้โปรไฟล์ของพวกเขาดูโดดเด่นด้วยประสบการณ์การเรียนรู้และใช้ทักษะความสามารถในการเป็นผู้กุมบังเหียนของบริษัทข้ามชาติชั้นนำ โปรแกรมนี้ยังนับได้ว่าเป็นโอกาสอันดีสำหรับอเด็คโก้เองอีกด้วย เนื่องจากเราเองก็จะได้เรียนรู้จากผู้สมัครเก่งๆที่มีความหลากหลายจากทั่วทุกมุมโลก ผ่านการสอนงานและระบบพี่เลี้ยงแบบมุมกลับ (reverse mentorship) ที่ทำให้เราได้สัมผัสกับความคิดและวิธีการใหม่ๆที่นำมาปรับใช้กับความท้าทายทางธุรกิจ พร้อมๆกับการบริหารพัฒนาสร้างทักษะความสามารถของคนเก่งขององค์กรได้อย่างต่อเนื่อง” Alain Dehaze ผู้บริหารสูงสุดของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้กล่าว

กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ริเริ่มโครงการ Way to Work เมื่อปี 2013 เพื่อช่วยลดปัญหาการว่างงานของคนรุ่นหนุ่มสาวและช่วยพัฒนาทักษะต่างๆที่ยังขาดแคลน รวมทั้งช่วยพัฒนาทักษะของคนหนุ่มสาวให้สามารถหางานได้มากขึ้น และช่วยเหลือพวกเขาให้เข้าสู่โลกของการทำงาน โครงการ Way to WorkTM ของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ได้ช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการทำงานและให้โอกาสการฝึกอบรมในสายอาชีพแบบทำงานจริง (ได้ถึงมากกว่า 10,500 คน ในช่วงระหว่างปี 2015 ถึง 2016) ได้ให้การแนะแนวอาชีพและการฝึกอบรม และเปิดโอกาสให้ฝึกทำงานเป็นซีอีโอเป็นเวลาหนึ่งเดือน

ผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการ สามารถสมัครผ่าน http://adec.co/c37v6r ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกขั้นแรก จะได้รับการสัมภาษณ์จากผู้เชี่ยวชาญของกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ของประเทศที่เข้าร่วมโปรแกรม ผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็น CEOs for One Month นอกจากจะได้รับค่าตอบแทนอย่างคุ้มค่าเพื่อการพัฒนาด้านการศึกษานำไปสู่ความสำเร็จอย่างยั่งยืน ยังจะได้เรียนรู้แนวคิด วิธีการทำงานที่มีค่า ได้ฝึกฝนทักษะในการทำงานและความเป็นผู้นำ และโอกาสในการทำงานในระดับมืออาชีพเป็นเวลา 1 เดือนกับกลุ่มบริษัทอเด็คโก้ด้วย

ดู VDO CEO for One Month ปี 2017

ดู VDO บทสัมภาษณ์ คามิลล์ คลีมองต์ The Adecoo’s Group CEOs for One Month ปี 2016

ดู VDO สุนทรพจน์ ณ ที่ประชุม The Adecco Group Global Leader Conference ของคามิลล์ คลีมองต์

ดูข้อมูลเรื่อง Way to Work™ ของอเด็คโก้ ได้ที่

Website: www.adeccowaytowork.com/ceo1month-en
Facebook: www.facebook.com/AdeccoWaytoWork
Twitter: www.twitter.com/AdeccoWayToWork

เกี่ยวกับกลุ่มบริษัทอเด็คโก้

กลุ่มบริษัทอเด็คโก้เป็นผู้ให้บริการด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลอย่างมีประสิทธิภาพและครบวงจรชั้นนำระดับโลก ผู้เปลี่ยนผ่านโลกของการทำงานผ่านความสามารถและเทคโนโลยี ในแต่ละปี กลุ่มบริษัทอเด็คโก้สร้างโอกาสให้พนักงานกว่า 700,000 คนของอเด็คโก้ในการไปร่วมงานกับบริษัทของลูกค้าทั่วโลก บริการที่กลุ่มบริษัทอเด็คโก้เสนอให้กับลูกค้ามีความหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น การให้บริการพนักงานชั่วคราว การจัดหาพนักงานประจำให้กับบริษัทลูกค้า บริการที่ปรึกษาด้านการวางแผนอาชีพ และกำหนดทิศทางในการหางานให้กับพนักงานบริษัทที่ได้รับผลกระทบจากการเลิกจ้างงาน และการการพัฒนาผู้มีศักยภาพสูงหรือคนเก่ง รวมทั้ง การจัดจ้างและให้บริการคำปรึกษาด้านทรัพยากรบุคคล กลุ่มบริษัทอเด็คโก้ทำงานร่วมกับนายจ้าง ผู้มองหางาน เพื่อนร่วมงานและหน่วยงานภาครัฐในการแบ่งปันความเชี่ยวชาญด้านตลาดแรงงานและข้อมูลเชิงลึกเพื่อเพิ่มความเจริญก้าวหน้าในการทำงาน

อเด็คโก้เป็นบริษัทในกลุ่ม Fortune Global 500 สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีพนักงานประจำมากกว่า 33,000 คนและสำนักงานกว่า 5,100 สาขาใน 60 ประเทศและดินแดนทั่วโลก อเด็คโก้กรุ๊ปเอจี (Adecco Group AG) เป็นบริษัทจดลงทะเบียนในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ (ISIN: CH0012138605) และจดทะเบียนใน SIX Swiss Exchange (ADEN)

รายละเอียด http://adec.co/HxZLhT
สมัครเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 21 มีนาคม 2560

yokekung
สนใจงานเขียน มาตั้งแต่ อ่านนิตยสาร จนได้เขียนในนิตยสารคอมพิวเตอร์ มือถือ จนมาเป็น Blogger เขียนบนออนไลน์ สนใจมือถือ สมาร์ทโฟน การตลาดออนไลน์ ชอบ Social Media อยู่กับโลกสังคมออนไลน์ 20 ชั่วโมงต่อวัน ปัจจุบัน เป็น Content Editor เว็บไซต์ ADSLThailand.com, ทำวีดีโอบน YouTube YokekungWorld ติดตามได้ที่ Twitter Facebook Instagram ทุกบริการใช้ชื่อ yokekung
http://www.yokekungworld.com

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.